Brugse Bierbox

IMG_6714
  • 1 flesje ‘Den Ijzeren Arm’
  • 1 flesje ‘Smokey Li’
  • 1 flesje ‘Bulnas Campa’ 
  • 1 flesje ‘Prearis IPA’
  • 1 flesje ‘Libidus Pearl’
  • 1 flesje ‘De Witte Zwaan’

€ 16,60